5 złotych - 1 sierpnia 1941


 

Nr. Katalogowy:  101 - przejdź do cennika
Nominał:  5 złotych 
Data Emisji:  1 sierpnia 1941
Oznaczenia Serii: a) serie Ser. AA, Ser. AB, Ser. AC - wysokość liter 3 mm (8 pkt)
b)
serie Ser. AD, Ser. AE, Ser. AF - wysokość liter 3,38 mm (9 pkt)
Wymiary:  95 x 67 - 150 x 82 mm.
Awers:

Z prawej strony głowa kobiety, na marginesie a lewej głowa chłopa oraz niżej rozeta giloszowa z cyfrą "5" - druk w kolorze niebieskim szarym i zielonym - typografia.

Rewers:

Rysunek ornamentalny - druk w kolorze stalowoniebieskim i szarym - typografia.

Numeracja:  Czerwona - siedmiocyfrowa znaczona na awersie raz.
Znak Wodny:  Powierzchniowy - siatka z rombów w układzie pionowym - typ 13.
Podpisy:

 Prezes - Feliks Młynarski
 Zastępca Prezydenta - Rudolf Jędrzejowski

Autor:  Leonard Sowiński
Drukarnia:  Zakłady Graficzne Banku Emisyjnego, Kraków,
 Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa.
W Obiegu:  od ?? ?? 1941 do 10 stycznia 1945.
Uwagi:

Grafika rysunku banknotu jest identyczna jak w wypadku banknotu 5 złotowego poprzedniej emisji z 1940 roku (poz. 93). Papier biały o odcieniu kremowym. Różnice w odcieniach barw druku. Napisy Ser. AA, Ser. AB, Ser. AC drukowane są mniejszą czcionką. Wzory z numeracją zerową banknotów emisji 1941 nie są znane. Znane są egzemplarze pochodzące z makulatury, bez oznaczenia serii i numeracji, nie rozcięte po 2, 3, 4 i więcej sztuk, a nawet całe arkusze o różnym stopniu zaawansowania druku. Brak klauzuli prawnej. Znane fałszerstwa.

 

Skan banknotu - awers

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME