100 złotych 15 sierpnia 1939 NIEOBIEGOWY


 

Nr. Katalogowy:  85 - przejdź do cennika
Nominał:  100 złotych NIEOBIEGOWY
Data Emisji:  15 sierpnia 1939
Oznaczenia Serii:  a) seria K
 b) seria A -
WZÓR
Wymiary:  123 x 75 - 171 x 86 mm.
Awers:  Z prawej strony portret chłopa mazurskiego - druk w kolorze jasno-brązowym - wklęsłodruk
Rewers:  Pejzaż z okolic Tyńca nad Wisłą- druk w kolorze jasno-brązowym - offset
Numeracja:  Granatowa - sześciocyfrowa znaczona na awersie raz
Znak Wodny:  Umiejscowiony na marginesie - profil głowy kobiety w chustce zawiązanej do tyłu
Podpisy:

 Prezes - Władysław Byrka
 Naczelny Dyrektor - Leon Barański
 Główny Skarbnik - Stanisław Orczykowski

Autor:  Clément Surveau - ryty awersu i rewersu wykonał Włodzimierz Vacek
Drukarnia:  Thomas De La Rue &Co. Ltd., London
W Obiegu:  Nie wprowadzony do obiegu
Uwagi:

 Papier biały. Poddruk wielobarwny wykonany offsetem. Wzory: dwustronny czarny ukośny nadruk WZÓR w dwu równoległych podwójnych liniach, numeracja kolejna A 012345, znane są też egzemplarze z numeracją zerową bez nadruków. Sygnatura drukarni umieszczona jest na dolnym marginesie na awersie i rewersie, natomiast sygnatura autora projektu i rytownika tylko na awersie. Klauzula prawna: "Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce" jest jednakowa dla wszystkich banknotów emisji banku polskiego na emigracji.

 

Skan banknotu - awers

 
 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME