10 złotych 15 sierpnia 1939 NIEOBIEGOWY


 

Nr. Katalogowy:  82 - przejdź do cennika
Nominał:  10 złotych NIEOBIEGOWY
Data Emisji:  15 sierpnia 1939
Oznaczenia Serii:  a) seria E, J
 b) seria A -
WZÓR
Wymiary:  94 x 58 - 141 x 67 mm.
Awers:  Portret dziewczyny z koralami na szyi - druk w kolorze czerwonym - wklęsłodruk
Rewers:  Katedra w Płocku - druk w kolorze czerwonym - offset
Numeracja:  Czarna - sześciocyfrowa znaczona na awersie raz
Znak Wodny:  Umiejscowiony na marginesie - głowa dziewczyny
Podpisy:

 Prezes - Władysław Byrka
 Naczelny Dyrektor - Leon Barański
 Główny Skarbnik - Stanisław Orczykowski

Autor:  Edouard Meronti -  ryty awersu i rewersu wykonał Włodzimierz Vacek
Drukarnia:  Thomas De La Rue & Co. Ltd. London
W Obiegu:  Nie wprowadzony do obiegu
Uwagi:

Papier biały. Poddruk wielobarwny wykonany offsetem. Wzory: dwustronny czarny ukośny nadruk WZÓR w dwu równoległych podwójnych liniach, numeracja kolejna A 012345. Sygnatura drukarni umieszczona jest na dolnym marginesie na awersie i  rewersie, natomiast sygnatura autora projektu i rytownika tylko na awersie. Klauzula prawna: "Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce" jest jednakowa dla wszystkich banknotów emisji banku polskiego na emigracji.

 

Skan banknotu - awers

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME