1 złoty 15 sierpnia 1939 NIEOBIEGOWY


 

Nr. Katalogowy:  79 - przejdź do cennika
Nominał:  1 złoty NIEOBIEGOWY
Data Emisji:  15 sierpnia 1939
Oznaczenia Serii:  a) seria A6
 b) seria A1 -
WZÓR
Wymiary:  67 x 38 - 72 x 45 mm.
Awers:  Rysunek ornamentalny - druk w kolorze fioletowobordowym - offset
Rewers:  Rysunek ornamentalny - druk w kolorze fioletowobordowym - offset
Numeracja:  Czarna - sześciocyfrowa znaczona na awersie raz
Znak Wodny:  Bez znaku wodnego
Podpisy:

 Prezes - Władysław Byrka
 Naczelny Dyrektor - Leon Barański
 Główny Skarbnik - Stanisław Orczykowski

Autor:  Projekt oraz ryty awersu i rewersu wykonał Włodzimierz Vacek
Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, Surrey, England
W Obiegu:  Nie wprowadzony do obiegu
Uwagi:

 Papier biały. Wzory: dwustronny czarny ukośny nadruk WZÓR w dwu równoległych podwójnych liniach, numeracja kolejna A1 234567. Znane egzemplarze z numeracją zerową ( A0 000 000) i czerwonym ukośnym nadrukiem SPECIMEN na awersie. Znane są także egzemplarze bez nadruków i numeracji. Sygnatura drukarni umieszczona jest na dolnym marginesie na rewersie. Klauzula prawna: "Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce" jest jednakowa dla wszystkich banknotów emisji banku polskiego na emigracji.

 

Skan banknotu - awers

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME