500 złotych 15 sierpnia 1939 NIEOBIEGOWY


 

Nr. Katalogowy:  86 - przejdź do cennika
Nominał:  500 złotych NIEOBIEGOWY
Data Emisji:  15 sierpnia 1939
Oznaczenia Serii:  a) seria C
 b) seria A -
WZÓR
Wymiary:  126 x 78 - 182 x 89 mm.
Awers:  Z prawej strony portret rybaka - druk w kolorze ciemnofioletowym - wklęsłodruk
Rewers:  Port w Gdyni - druk w kolorze fioletowym - offset
Numeracja:  Czerwona - sześciocyfrowa znaczona na awersie raz
Znak Wodny:  Umiejscowiony na marginesie - profil głowy dziewczyny w chustce zawiązanej do tyłu
Podpisy:

 Prezes - Władysław Byrka
 Naczelny Dyrektor - Leon Barański
 Główny Skarbnik - Stanisław Orczykowski

Autor:  Edouard Meronti - ryty awersu i rewersu wykonał Włodzimierz Vacek
Drukarnia:  Thomas De La Rue &Co. Ltd., London
W Obiegu:  Nie wprowadzony do obiegu
Uwagi:

 Papier biały. Poddruk wielobarwny wykonany offsetem. Wzory: dwustronny czerwony ukośny nadruk WZÓR w dwu równoległych podwójnych liniach, numeracja kolejna A 012345, znane są również egzemplarze z numeracją zerową bez nadruków. Sygnatura drukarni umieszczona jest na dolnym marginesie na awersie i rewersie, natomiast sygnatura autora projektu i rytownika tylko na awersie. Klauzula prawna: "Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce" jest jednakowa dla wszystkich banknotów emisji banku polskiego na emigracji.

 

Skan banknotu - awers

 
 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME