50 złotych 20 sierpnia 1939 NIEOBIEGOWY


 

Nr. Katalogowy:  88 - przejdź do cennika
Nominał:  50 złotych NIEOBIEGOWY
Data Emisji:  20 sierpnia 1939
Oznaczenia Serii:  a) seria H
 b)
WZÓR - bez oznaczenia serii
Wymiary:  118 x 70 - 163 x 80 mm.
Awers:  Z prawej strony wieśniaczka w chustce na głowie trzymająca sierp na ramieniu i garść zboża z kłosami - druk w kolorze zielonym - wklęsłodruk, poddruk wielokolorowy - offset
Rewers:  Pejzaż górski - Przełom Dunajca - druk w kolorze zielonym - offset
Numeracja:  Czerwona - sześciocyfrowa znaczona na awersie raz
Znak Wodny:  Bez znaku wodnego
Podpisy:

 Prezes - Władysław Byrka
 Naczelny Dyrektor - Leon Barański
 Główny Skarbnik - Stanisław Orczykowski

Autor:  Nieznany
Drukarnia:  American Bank Note Company, New York
W Obiegu:  Nie wprowadzony do obiegu
Uwagi:

 Papier biały z kolorowymi cętkami o średnicy ca 1 mm rozmieszczonymi nieregularnie na całej powierzchni banknotu.Wzory: dwustronny czerwony ukośny nadruk WZÓR lub SPECIMEN (nadruk specimen z archiwum ABNCo) dodatkowo skasowane trzema dziurkami o średnicy ca 5 mm, bez oznaczeń serii - numeracja zerowa (siedem zer lub pięć zer na okazach z archiwum ABNCo). Znane są też egzemplarze bez numeracji i bez nadruków. Sygnatura drukarni umieszczona jest na dolnym marginesie na awersie i rewersie. Klauzula prawna: "Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce" jest jednakowa dla wszystkich banknotów emisji banku polskiego na emigracji.

 

Skan banknotu - awers

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME