100 złotych 2 czerwca 1932 (1939) z nadrukiem


 

Nr. Katalogowy:  89 - przejdź do cennika
Nominał:  100 złotych z nadrukiem
Data Emisji:  2 czerwca 1932 (1939) 
Oznaczenia Serii:  a) seria typu Ser. AA. - znane serie: AA. - AZ., BA., BT.
 b) seria typu Ser. AA. - znak wodny "+x+", znane serie: AC., AL.,  AŁ., AN., AO., AU., AY.;     BT.    
Wymiary:  119 x 85 - 175 x 98 mm.
Nadruk:  Maszynowy typograficzny na banknocie nr 73
Awers:

 Nadruk ukośny koloru czerwonego w dwóch rzędach, zamknięty w podłużnej ramce: "Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete". Wartość "100" jest umieszczona w rozetach gilszowych na dole z prawej i z lewej na marginesie (w ostatnim wypadku z dwiema równoległymi ozdobnymi liniami.

Rewers:  Bez nadruku
W Obiegu:  od1 lutego 1940 do 20 maja 1940
Uwagi:

 Rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka z dnia 10 stycznia 1940 roku pozbawiało bilety Banku Polskiego w odcinkach 100zł i 500zł (1924) oraz 100zł z 1932 i 1934 roku charakteru płatniczego z dniem 1 lutego 1940 roku. W dniu 29 stycznia 1940 roku ukazało się następne rozporządzenie GG wprowadzające do obiegu po uprzednim przedrukowaniu biletów Banku Polskiego w odcinkach 100zł z 1932 i 1934 roku. Znane liczne fałszerstwa z okresu obiegu oraz współczesne na szkodę kolekcjonerów.

 

Skan banknotu - awers

 

Prawidłowy Fałszywy Fałszywy


  ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794 za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME