100 złotych 9 listopada 1934 (1939) z nadrukiem


 

Nr. Katalogowy:  90 - przejdź do cennika
Nominał:  100 złotych z nadrukiem
Data Emisji:  9 listopada 1933 (1939) 
Oznaczenia Serii:  a) seria typu Ser. AA. - znane serie: AI., AL., AV., AX., BB., BC., BD., BE., BG., BH., BJ., BK., BM., BN., BO., BP., BS., BW., BY., BZ., CC., CP., CU., CZ.
 b) seria typu Ser. AA. - znak wodny "+x+", znane serie: AV., AX., BH., BM., BN., BY.    
 c) seria typu Ser. A.A - po każdej dużej literze kropka, znane serie: C.A., C.B., C.D., C.E., C.G., C.H., C.J., C.K., C.M., C.N., C.O., C.S., C.T., C.W., C.Y.
Wymiary:  119 x 85 - 175 x 98 mm.
Nadruk:  Maszynowy typograficzny na banknocie nr 74
Awers:

 Nadruk ukośny koloru czerwonego w dwóch rzędach, zamknięty w podłużnej ramce: "Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete". Wartość "100" jest umieszczona w rozetach gilszowych na dole z prawej i z lewej na marginesie (w ostatnim wypadku z dwiema równoległymi ozdobnymi liniami.

Rewers:  Bez nadruku
W Obiegu:  od1 lutego 1940 do 20 maja 1940
Uwagi:

 Rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka z dnia 10 stycznia 1940 roku pozbawiało bilety Banku Polskiego w odcinkach 100zł i 500zł (1924) oraz 100zł z 1932 i 1934 roku charakteru płatniczego z dniem 1 lutego 1940 roku. W dniu 29 stycznia 1940 roku ukazało się następne rozporządzenie GG wprowadzające do obiegu po uprzednim przedrukowaniu biletów Banku Polskiego w odcinkach 100zł z 1932 i 1934 roku. Znane liczne fałszerstwa z okresu obiegu oraz współczesne na szkodę kolekcjonerów.

 

Skan banknotu - awers

 

Prawidłowy Fałszywy Fałszywy


  ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794 za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME