1 cent 1 października 1979Nr. Katalogowy:  B24 - przejdź do cennika
Nominał:  1 cent
Data Emisji:  1 października 1979
Oznaczenia Serii:

a) seria HL
b)
serie HL, IL

Wymiary: a - 114 x 59 mm
b - 110 x 55 mm
Awers: logo, napisy i gilosze w kolorze czarnym - wklęsłodruk; poddruk z siatki giloszowej w kolorze jasnoniebieskim - offset
Rewers: gilosze i napisy w kolorze zielonym; poddruk z siatki giloszowej w kolorze jasnoniebieskim - offset
Numeracja: czerwona - siedmiocyfrowa znaczona na awersie raz
Znak Wodny: bieżący - jednotonowy jasny i ciemny, kombinacja z liter BPKO; nr 31
Autor: Barbara Kowalska; gilosze wykonał Jerzy Kamiński
Drukarnia: PWPW, Warszawa
W Obiegu: od 1 lipca 1980 do 31 grudnia 1990
Uwagi: Papier biały lub jasnokremowy gładzony. Bony towarowe wprowadzone do obiegu były stemplowane na rewersie przez kasy Banku PKO S.A. Istnieje kilka odmian stempli. Pod koniec lat osiemdziesiątych zaniechano stemplowania, dlatego spotyka się bony nie stemplowane, przeważnie z datą emisji 01.10.1979. Bony: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 Centów są o dwóch różnych wymiarach - 114 x 59 mm i 110 x 55 mm.

awers bonu

rewers bonu


tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka

 


BACK - HOME