Ceny Banknotów Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940 - 1941
dane z 2008 roku na podstawie cennika do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794r. autorstwa
Czesława Miłczaka


  

Nr. Kat. Odm. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
 89 a
b
 100 złotych  02.06.1932  (seria typu AA. - nadruk)
 100 złotych  02.06.1932  (przedruk, znak wodny "+x+")
220,-
300,-
600,-
650,-
1 100,-
1 600,-
90 a
b
c
 100 złotych 09.11.1934  (seria typu AA. - nadruk)
 100 złotych 09.11.1934  (przedruk, znak wodny "+x+")
 100 złotych 09.11.1934  (seria typu AA. - nadruk)
170,-
250,-
150,-
400,-
550,-
400,-
800,-
1 200,-
800,-
91 -  1 złoty 01.03.1940 (serie A, B, C, D) 25,- 65,- 190,-
92 -  2 złote 01.03.1940 (serie A, B, C, D) 35,- 90,- 210,-
93 -  5 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A, Ser. B, Ser. C) 90,- 220,- 700,-
94 a
b
 10 złotych 01.03.1940  (serie Ser. A - K)
 10 złotych 01.03.1940  (serie Ser. L., M., N.)
5,-
4,-
10,-
8,-
30,-
35,-
95 a
b
 20 złotych 01.03.1940  (serie A - H, K, L)
 20 złotych 01.03.1940  (seria N, O)
4,-
7,-
8,-
20,-
35,-
70,-
96 -  50 złotych 01.03.1940 (serie A, B, C, D) 70,- 250,- 900,-
97 a
b
 100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A - Ser. E)
 100 złotych 01.03.1940 (seria Ser. B - falsyfikat ZWZ)
10,-
30,-
30,-
100,-
120,-
300,-
98 a
b
c
 500 złotych 01.03.1940 (serie A, B)
 
500 złotych 01.03.1940 (fals. londyński ze stemplem banku)
 
500 złotych 01.03.1940 (fals. londyński z obiegu)
30,-
600,-
700,-
100,-
1 200,-
1 800,-
300,-
2 500,-
-
99 a
b
 1 złoty 01.08.1941  ( serie AA - AF)
 1 złoty 01.08.1941  ( serie BB - BF)
4,-
4,-
10,-
10,-
45,-
25,-
100 -  2 złote 01.08.1941 ( serie AA - AH) 4,- 10,- 30,-
101 a
b
 5 złotych 01.08.1941  (Ser. AA, Ser. AB, Ser. AC)
 5 złotych 01.08.1941  (Ser. AD, Ser. AE, Ser. AF)
5,-
4,-
15,-
10,-
45,-
35,-
102 -  50 złotych 01.08.1941 ( serie A, B, C, D) 4,- 12,- 35,-
103 a
b
 100 złotych 01.08.1941  (serie Ser. A - wysokość liter 3mm)
 100 złotych 01.08.1941  (serie Ser. D - wysokość liter 2,63mm)
5,-
5,-
12,-
12,-
40,-
40,-
103 A  1 000 złotych 01.08.1941 (kopia, druk offsetowy) - - 380,-

Cena kompletu banknotów GG Polski (2008 rok)

2 735,- 6 592,- 11 565,-

Cena kompletu banknotów GG Polski (2007 rok)

2 735,- 6 592,- 11 585,-

Cena kompletu banknotów GG Polski (2006 rok)

2 018,- 4 615,- 11 160,-

 w podliczeniu cen nie są brane pod uwagę ceny oznaczone c.a. (cena amatorska)


BACK - HOME