Ceny Banknotów Rzeczypospolitej Polskiej 1919 -1939
dane z 2008 roku na podstawie cennika do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794r. autorstwa
Czesława Miłczaka


  

Nr. Kat. Odm. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
17 -  500 marek 15.01.1919 600,- 1 500,- 4 200,-
18 a
b
c
d
e
 100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser.A z Nr)
 100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser.AA z Nr)
 100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser.AA z No)
 100 marek 15.02.1919 (seria X Ser.BG z  No)
 100 marek 15.02.1919 (seria III Ser.A z  No)
90,-
90,-
90,-
250,-
230,-
350,-
350,-
350,-
950,-
750,-
1 900,-
1 900,-
1 900,-
2 500,-
2 400,-
19 a
b
 1 marka 17.05.1919 (serie PA - PO)
 1 marka 17.05.1919 (seria typu I AA)
50,-
40,-
110,-
90,-
270,-
190,-
20 a
b
c
 5 marek 17.05.1919 (ser. H, J, L, R, T, Z- wys. cyfr 3 mm)
 5 marek 17.05.1919 (wysokość cyfr 3,75 mm)
 5 marek 17.05.1919 (serie I A - I Z numeracja z Nr)
60,-
50,-
50,-
200,-
150,-
140,-
550,-
450,-
400,-
21 a
b
c
d
 20 marek 17.05.1919 (serie A - K)
 20 marek 17.05.1919 (seria K)
 20 marek 17.05.1919 (serie E, F, G, H)
 20 marek 17.05.1919 (seria typu I A do I I)
100,-
250,-
100,-
100,-
300,-
800,-
300,-
300,-
1 000,-
1 800,-
950,-
950,-
22 a
b
c
d
e
f
g
h
i
 1.000 marek  17.05.1919 (bez serii, 6 cyfr, znw. 3)
 
1.000 marek  17.05.1919 (serie D - X, 6 cyfr, znw. 3)
 
1.000 marek  17.05.1919 (j.w., numer 2x, znw. 3)
 
1.000 marek  17.05.1919 (seria I A, znw. 3)
 
1.000 marek  17.05.1919 (ser. typu Ser. AA, 6 cyfr; znw. 3)
 
1.000 marek  17.05.1919 (ser. typu Ser. AA, 7 cyfr; znw. 3)
 
1.000 marek  17.05.1919 (j.w., 6 cyfr z *, znw. 4)
 
1.000 marek  17.05.1919 (ser. typu Ser. AAA, nr. z *)
 
1.000 marek  17.05.1919 (ser. typu  III Ser. A.)
350,-
120,-
170,-
400,-
150,-
150,-
150,-
150,-
150,-
700,-
400,-
550,-
900,-
400,-
400,-
400,-
400,-
400,-
2 000,-
1 100,-
1 400,-
2 200,-
1 300,-
1 200,-
1 100,-
1 200,-
1 100,-
23 a
b
c
 1 marka  23.08.1919 (seria typu I Serja A)
 1 marka  23.08.1919 (seria typu I Serja AA)
 1 marka  23.08.1919 (j.w., wysokość cyfr 4,13 mm)
5,-
3,-
2,-
10,-
10,-
5,-
60,-
50,-
40,-
 24 a
b
c
 5 marek  23.08.1919  (seria typu II Serja A)
 
5 marek  23.08.1919  (seria typu II Serja AA - No- - 4..,...)*
 
5 marek  23.08.1919  (j.w., lecz num. typ 4 - No- - 4..,...)
4,-
2,-
2,-
10,-
5,-
7,-
60,-
30,-
35,-
25 a
b
c
 10 marek  23.08.1919  (seria typu II Serja A)
 
10 marek  23.08.1919  (seria typu II Serja AA - No- - 4..,...)
 
10 marek  23.08.1919  (j.w., lecz num. typ 4 - No- - 4..,...)
4,-
3,-
2,-
15,-
10,-
5,-
110,-
40,-
30,-
26 a
b
c
 20 marek  23.08.1919  (seria typu II Serja A)
 20 marek  23.08.1919  (seria typu II  Serja AA - No- - 4..,...)
 20 marek  23.08.1919  (j.w. lecz num. typ 4 - No- - 4..,...)
15,-
3,-
3,-
40,-
7,-
7,-
150,-
60,-
35,-
27 a
b
c
 100 marek  23.08.1919  (seria typu I SERJA A)
 100 marek  23.08.1919  (seria typu I  A SERJA A)
 100 marek  23.08.1919  (j.w. numeracja z Nr)
35,-
10,-
4,-
100,-
50,-
10,-
450,-
150,-
60,-
28 a
b
c
d
 500 marek  23.08.1919  (seria typu I Serja AA)
 500 marek  23.08.1919  (seria typu II Serja A - No- - 4..,...)
 500 marek  23.08.1919  (seria typu II Serja AA - No- - 4..,...)
 500 marek  23.08.1919  (j.w. lecz num. typu 4 - No- - 4..,...)
6,-
10,-
10,-
15,-
30,-
50,-
55,-
65,-
100,-
150,-
180,-
250,-
29 a
b
bb
c
d
e
f
 1.000 marek 23.08.1919  (seria typu I SERJA A)
 1.000 marek 23.08.1919  (seria typu I SERJA AA)
 
1.000 marek 23.08.1919  ( I SERJA FE )
 1.000 marek 23.08.1919  (seria typu II Serja A) 
 1.000 marek 23.08.1919  (seria typu II Serja AA)
 1.000 marek 23.08.1919  (seria typu III SERJA A) 
 1.000 marek 23.08.1919  (seria typu III SERJA AA) 
10,-
10,-
100,-
10,-
10,-
10,-
10,-
40,-
35,-
250,-
40,-
35,-
40,-
40,-
180,-
140,-
700,-
180,-
150,-
180,-
180,-
 30 -  1/2 marki  07.02.1920  4,- 7,- 25,-
 31 a
b
c
d
 5.000 marek  07.02.1920  (seria typu II Serja A)
 5.000 marek  07.02.1920  (seria typu II Serja AA)
 5.000 marek  07.02.1920  (seria typu III Serja A)
 5.000 marek  07.02.1920  (seria typu III Serja AA)
15,-
15,-
25,-
15,-
90,-
90,-
140,-
80,-
380,-
380,-
500,-
380,-
32 -  10.000 marek  11.03.1922 (serie A - L) 30,- 100,- 350,-
33 -  50.000 marek  10.10.1922 (serie A - Z) 25,- 90,- 300,-
34 a
b
c
d
 250.000 marek 25.04.1923  (seria typu A - S, numeracja szeroka)
 250.000 marek 25.04.1923  (serie X, Y, Z, numeracja wąska)
 250.000 marek 25.04.1923  (seria typu AA, numeracja szeroka)
 250.000 marek 25.04.1923  (seria typu AA, numeracja wąska)
70,-
150,-
70,-
100,-
250,-
450,-
190,-
250,-
800,-
1 300,-
700,-
900,-
35 -  100.000 marek 30.08.1923 ( serie A, B, C, D, E, F, G) 50,- 160,- 450,-
36 a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
 500.000 marek 30.08.1923  (ser. typu Serja A, 6 cyfr z No)
 500.000 marek 30.08.1923  (seria typu Serja A, numer z *)
 500.000 marek 30.08.1923  (serie D, E, nr z No_ _ i *)
 500.000 marek 30.08.1923  (ser. typu Serja AA, 6 cyfr z No)
 500.000 marek 30.08.1923  (seria AU, AW, nr. z No_ _ i *)
 500.000 marek 30.08.1923  (seria typu AA, numer z *)
 500.000 marek 30.08.1923  (Serja X, 7 cyfr z No)
 500.000 marek 30.08.1923  (serie A - F, U, 7 cyfr)
 500.000 marek 30.08.1923  (serie G, H, I, T, W, 7 cyfr)
 500.000 marek 30.08.1923  (seria Z, 7 cyfr)
 500.000 marek 30.08.1923  (ser. typu Serja AA, 7 cyfr z No)
 500.000 marek 30.08.1923  (seria AN, 7 cyfr)
 500.000 marek 30.08.1923  (serie AO, AP, AY,  7 cyfr numeru)
200,-
200,-
200,-
150,-
200,-
150,-
150,-
120,-
120,-
400,-
110,-
150,-
110,-
400,-
400,-
500,-
300,-
400,-
300,-
300,-
250,-
250,-
1 000,-
250,-
300,-
250,-
1 000,-
950,-
1 000,-
800-,
1 100,-
800,-
900,-
650,-
550,-
1 600,-
650,-
950,-
750,-
37 a
b
 1.000.000 marek 30.08.1923  (serie G- Y, numeracja 6 cyfrowa)
 1.000.000 marek 30.08.1923  (serie A- G, numeracja 7 cyfrowa)
140,-
100,-
300,-
250,-
800,-
650,-
38 -  5.000.000 marek 20.11.1923  ( serie A, B, C, D, E, F) 300,- 650,- 1 400,-
39 a
b
 10.000.000 marek 20.11.1923  (serie A- W)
 10.000.000 marek 20.11.1923  (serie AA- AZ; BA- BW)
450,-
400,-
1 300,-
1 000,-
2 600,-
2 400,-
40 a
b
 50.000.000 marek 20.11.1923  (przekaz)
 50.000.000 marek 20.11.1923  (przekaz WZÓR)
c.a.
900,-
c.a.
1 700,-
c.a.
3 300,-
41 a
b
 100.000.000 marek 20.11.1923  (przekaz)
 100.000.000 marek 20.11.1923  (przekaz WZÓR)
c.a.
1 000,-
c.a.
2 000,-
c.a.
3 500,-
42 a
b
c
d
e
f
 1 grosz  28.04.1924  (L- lewa lub P- prawa, numer z *)
 1 grosz  28.04.1924  (L lub P, wys.lit. 4,13 mm, numer z *)
 1 grosz  28.04.1924  (lewa lub prawa, serie H, W)
 1 grosz  28.04.1924  (lewa lub prawa, serie AN, AX)
 1 grosz  28.04.1924  (lewa lub prawa, serie AO, AP, AY)
 1 grosz  28.04.1924  (lewa lub prawa, seria CN)
20,-
30,-
70,-
30,-
30,-
70,-
70,-
80,-
170,-
70,-
70,-
170,-
180,-
200,-
400,-
190,-
170,-
400,-
 43 a
b
 5 groszy  28.04.1924  (lewa część)
 5 groszy  28.04.1924  (prawa część)
40,-
40,-
120,-
120,-
270,-
270,-
44 -  10 groszy  28.04.1924 35,- 70,- 180,-
45 -  20 groszy  28.04.1924 40,- 85,- 190,-
46 -  50 groszy  28.04.1924 50,- 95,- 240,-
47 a
b
c
 1 złoty  28.02.1919  (seria typu S. 2 A)
 1 złoty  28.02.1919  (seria typu S. 22 A)
 1 złoty  28.02.1919  (seria typu S. 100 A)
150,-
120,-
220,-
350,-
270,-
600,-
850,-
650,-
1 200-,-
48 a
b
c
 2 złote  28.02.1919 (seria typu S. 2. A.)
 2 złote  28.02.1919 (seria typu S. 22. A.)
 2 złote  28.02.1919 (seria typu S. 100. A.)
750,-
450,-
900,-
1 500,-
950,-
1 600,-
3 100,-
 2 600-,-
 3 800-,-
49 a
b
c
 5 złotych  28.02.1919  (seria typu S. 2. A.)
 5 złotych  28.02.1919  (seria typu S. 22. A.)
 
5 złotych  28.02.1919  (seria  S. 100. A.)
1 000,-
950,-
2 500,-
2 200,-
1 800,-
c.a.
4 500,-
3 800,-
c.a.
50 A 10 złotych 28.02.1919  (seria typu S. 2. A., 9 linii) 2 000,- 4 000,- 8 000,-
50 a
b
 10 złotych 28.02.1919  (seria typu S. 2. A., - 10 linii)
 10 złotych 28.02.1919  (seria typu S. 22. A.,-  10 linii)
9 000,-
8 500,-
c.a.
c.a.
c.a.
c.a.
51 a
b
 20 złotych 28.02.1919  (seria typu A. 2)
 20 złotych 28.02.1919  (seria typu A. 22)
4 000,-
3 500,-
8 500,-
7 500,-
c.a.
c.a.
52 a
b
 50 złotych 28.02.1919  (seria typu A. 2)
 50 złotych 28.02.1919  (seria typu A. 22)
7 000,-
6 500,-
12 500,-
12 000,-
c.a.
c.a.
53 -  100 złotych 28.02.1919  (serie A, B, C) 60,- 200,- 750,-
54 a
b
 500 złotych 28.02.1919  (wysokość cyfr 3,38 mm)
 500 złotych 28.02.1919  (wysokość cyfr 3,75 mm)
25,-
50,-
80,-
150,-
250,-
450,-
55 a
b
 1000 złotych 28.02.1919  (nieobiegowy)
 1000 złotych 28.02.1919  (nieobiegowy, WZÓR)
1 000,-
800,-
1 800,-
1 600,-
3 500,-
2 500,-
56 -  5000 złotych 28.02.1919  (nieobiegowy, WZÓR) 1 000,- 1 800,- 3 500,-
57 -  5 złotych 15.07.1924  (seria typu II EM. A) 1 600,- 3 600,- 7 500,-
58 a
b
 10 złotych 15.07.1924  (seria typu II EM. A)
 
10 złotych 15.07.1924  (seria typu III EM. A)
3 200,-
c.a.
6 500,-
c.a.
13 000,-
c.a.
59 -  20 złotych 15.07.1924  (seria typu II EM. A) 3 500,- 7 000,- 14 000,-
60 -  2 złote 01.05.1925 (serie A- F) 400,- 1 000,- 2 500,-
61 -  5 złotych  01.05.1925 (serie A- G) 500,- 1 450,- 2 900,-
62 a
b
 50 złotych 28.08.1925  (seria typu Ser. A.)
 50 złotych 28.08.1925  (seria typu Ser. AA.)
250,-
200,-
1 000,-
800,-
2 500,-
2 200,-
63 a
b
c
 20 złotych 01.03.1926  (seria typu Ser. A.)
 20 złotych 01.03.1926  (seria typu Ser. AA.)
 20 złotych 01.03.1926   (seria typu Ser. A.A.)
2 000,-
1 800,-
2 000,-
5 800,-
5 000,-
5 800,-
12 000,-
11 000,-
12 000,-
64 a
b
c
d
 10 złotych  20.07.1926  (seria typu Ser. A. znw 992- 1025)
 10 złotych  20.07.1926  (seria typu Ser. AA. znw jw.)
 10 złotych  20.07.1926  (seria typu Ser. A.A. znw jw.)
 10 złotych  20.07.1926  (seria typu Ser.AA. znw "10 ZŁ")
500,-
300,-
450,-
250,-
3 600,-
1 600,-
3 600,-
1 500,-
9 000,-
6 000,-
 9 000,-
4 000,-
65 -  5 złotych  25.10.1926 (seria typu Ser. A.) 400,- 900,- 2 000,-
66 a
b
 10 złotych  02.01.1928  (seria K*, W*, nieobiegowy)
 10 złotych  02.01.1928  (seria A*, W*, - WZÓR)
-
-
5 500,-
4 000,-
8 500,-
6 400,-
67 -  20 złotych  02.01.1928  ( nieobiegowy, WZÓR) - 4 000,- 7 500,-
68 -  10 złotych  20.07.1929 (seria typu Ser. AA.) 5,- 20,- 70,-
69 -  20 złotych  01.09.1929 (seria typu Ser. AA.) 2 200,- 5 500,- 13 000,-
70 a
b
 50 złotych  01.09.1929  (seria typu Ser. A.A.)
 50 złotych  01.09.1929  (seria typu Ser. AA.)
30,-
5,-
170,-
30,-
650,-
80,-
71 a
b
c
 5 złotych  02.01.1930  ( Ser. A. - Z.)
 5 złotych  02.01.1930  ( Ser. AA. - CZ.)
 
5 złotych  02.01.1930  ( BC.,BG.,BH. ; Ser. DA. - EZ.)
50,-
5,-
5,-
250,-
20,-
20,-
850,-
70,-
70,-
72 a
b
c
 20 złotych  20.06.1931  (wysokość liter w serii 2,26 mm) 
 20 złotych  20.06.1931  (wysokość liter w serii 2,63 mm) 
 20 złotych  20.06.1931  (wysokość liter w serii 3 mm) 
50,-
30,-
30,-
200,-
100,-
70,-
500,-
350,-
200,-
 73 a
b
bb
 100 złotych  02.06.1932  (seria typu Ser. AA.)
 100 złotych  02.06.1932  (j.w., znak wodny "+x+") 
 100 złotych  02.06.1932  (znak wodny dwie kreski na marg.) 
5,-
20,-
20,-
40,-
90,-
90,-
170,-
280,-
280,-
74 a
b
bb
c
 100 złotych 09.11.1934  (seria typu Ser. AA.)
 100 złotych 09.11.1934  (j.w., znak wodny "+x+")
 
100 złotych 09.11.1934  ( znak wodny dwie kreski na marg.)
 100 złotych 09.11.1934  (seria typu Ser. A.A.)
5,-
10,-
15,-
5,-
15,-
50,-
80,-
15,-
90,-
160,-
230,-
90,-
75 a
b
c
 2 złote  26.02.1936  (seria typu AA)
 2 złote  26.02.1936  (bez serii i numeracji)
 2 złote  26.02.1936  (bez poddruku, serii i  numeracji)
10,-
50,-
10,-
30,-
110,-
40,-
90,-
250,-
100,-
76 -  20 złotych 11.11.1936 (seria typu AA) 5,- 20,- 60,-
77 a
b
c
 50 złotych 11.11.1936  (nieobiegowy)
 50 złotych 11.11.1936  (awers bez głównego rysunku)
 50 złotych 11.11.1936  (tylko rewers, awers czysty)
4 000,-
100,-
200,-
8 000,-
180,-
400,-
16 000,-
400,-
800,-
78 a
b
c
 1 złoty 01.10.1938  (seria typu A- Z)
 1 złoty 01.10.1938  (seria typu I A- I L)
 1 złoty 01.10.1938  (tylko rewers)
200,-
100,-
20,-
400,-
250,-
50,-
1 000,-
600,-
100,-

Cena kompletu banknotów Rzeczypospolitej Polskiej (2008 rok)

85 823,- 165 578,- 281 205,-

Cena kompletu banknotów Rzeczypospolitej Polskiej (2007 rok)

69 797,- 164 438,- 298 880,-

Cena kompletu banknotów Rzeczypospolitej Polskiej (2006 rok)

61 060,- 146 368,- 266 630,-

 w podliczeniu cen nie są brane pod uwagę ceny oznaczone c.a. (cena amatorska)


BACK - HOME