50 marek 31 grudnia 1919, Bank dla Polski Zachodniej


 

Opis: 

50 marek, Bank dla Polski Zachodniej duża ciekawostka: Naczelna rada Ludowa, która po wybuchu Powstania Wielkopolskiego w grudniu 1918 przejęła władzę w Poznańskiem, postanowiła powołać w Wielkopolsce dzielnicowy bank emisyjny o nazwie Bank dla Polski Zachodniej. Powodem powołania tego regionalnego banku były duże różnice w gospodarce krajowej. Projektantem banknotów 1918r. był malarz i grafik Wiktor Antoni Gosieniecki. Banknoty wykonano w Zakładach Graficznych Drukarni i Księgarni Św.. Wojciecha w Poznaniu przy ul. P.Wawrzyniaka 39. Z przyczyn politycznych Bank dla Polski Zachodniej nie podjął działalności, a wydrukowane bilety zniszczono, w tym inne nominały, które czekają na swego odkrywcę! Do dziś zachowały się w niewielkiej ilości, (kilkanaście sztuk) jedynie bilety o nominale 50 marek, bilet ten wystawiony jest na okaziciela, z datą ważności do 31 grudnia 1919r. i nie jest numerowany.

Nadruk na awersie banknotu:
pięćdziesiąt marek wypłaci Bank dla Polski Zachodniej bez sprawdzania legitymacyi
okazicielowi niniejszego biletu najpóźniej 31 grudnia 1919 roku Bank dla Polski Zachodniej
(podpisy)

 


BACK - HOME