50 złotych 15 sierpnia 1939, seria N


 

Opis: 

50 złotych15 sierpnia 1939, banknot o innej serii niż wszystkie dotychczas spotykane, wszystkie zachowane banknoty tego nominału obiegowego posiadają serię D i pochodzą z 1000 kompletów zachowanych przed zniszczeniem, tu seria N, co świadczy o tym ,że banknot ten jest z poza 1000 kompletów "uratowanych" od zmielenia w papierni w Mirkowie. Być może, że dodatkowe banknoty poza specjalnie zachowanymi zostały wyniesione przez pracowników papierni, lub kogoś kto miał do nich dostęp przez zniszczeniem, tu można tylko snuć przypuszczenia... opis.

 


BACK - HOME