fałszerstwo wzorów banknotów okupacyjnych 
emisji 1940 i 1941


 

Opis banknotu oryginalnego:

link tutaj...

Opis: 

fałszerstwo bardzo niebezpieczne, bo wykonane współcześnie na banknotach okupacyjnych, na szkodę kolekcjonerów. Są to niby wzory banknotów emisji 1940 i 1941, wzory które oczywiście nie istnieją dla tych emisji w takiej postaci, fałszerstwo wykonane najprawdopodobniej w USA, na banknotach bez numeru serii i numeracji, czyli dosyć popularnej makulaturze - której zostało sporo, wykonano perforację WZÓR. Jeżeli miałyby owe wzory być prawdziwymi to napis byłby MUSTER lub WERTLOS, gdyż nigdy nie stosowano polskiego słowa wzór na banknotach okupacyjnych! Najbardziej niebezpiecznym jest fałszerstwo 100zł 1941 wydaje się najbardziej "oryginalne" , tu nastąpił wtórny nadruk numeratora , mający nadać fałszerstwu cechy oryginalności , numeracja kolejna 12345.. na polu zadrukowanym i fikcyjna na niezadrukowanym 890000 , ale badania w powiększeniu zdradzają
fałszerstwo, odrobinę inny typ numeratora!

 1 złoty emisji 1 marca 1940 r.2 złote emisji 1 marca 1940 r.5 złotych emisji 1 marca 1940 r.100 złotych emisji 1 sierpnia 1941 r.


BACK - HOME