Banknoty Wolnego Miasta Gdańska
Emisja Banku Gdańskiego
(Bank von Danzig)
waluta guldenowa


 

               Bank Gdański powołano na podstawie ustawy bankowej z 20 listopada 1923 roku. Został zorganizowany w dniu 5 lutego 1924 roku na posiedzeniu założycieli, na którym uchwalono statut Banku. W tym samym dniu statut uzyskał zatwierdzenie Senatu Wolnego Miasta Gdańska i ogłoszony został zarządzeniem z 7 lutego 1924 r. w specjalnym wydaniu dziennika "Staatsanzeiger der Frein Stadt Danzig" dnia 9 lutego 1924 r. Niezwłocznie po zorganizowaniu Bank Gdański przystąpił do wydawania banknotów. Rozpoczęcie czynności bankowych nastąpiło 17 marca 1924 r.

 

 10 guldenów 10 lutego 1924 10 gulden 
10 lutego 1924
 25 guldenów 2 stycznia 1931 25 gulden 
2 stycznia 1931
 25 guldenów 10 lutego 1924 25 gulden 
10 lutego 1924
 100 guldenów 1 sierpnia 1931 100 gulden 
1 sierpnia 1931
 100 guldenów 10 lutego 1924 100 gulden 
10 lutego 1924
 20 guldenów 2 stycznia 1932 20 gulden 
2 stycznia 1932
 500 guldenów 10 lutego 1924 500 gulden 
10 lutego 1924
 50 guldenów 5 lutego 1937 50 gulden 
5 lutego 1937
 1 000 guldenów 10 lutego 1924 1 000 gulden 
10 lutego 1924
 20 guldenów 1 listopada 1937 20 gulden 
1 listopada 1937
 25 guldenów 1 października 1928 25 gulden 
1 października 1928

20 guldenów 2 stycznia 1938 - wzór

20 gulden 
2 stycznia 1938
 10 guldenów 1 lipca 1930 10 gulden 
1 lipca 1930

 


BACK - HOME