Wolne Miasto Gdańsk

historia


 

Emisja Senatu Wolnego Miasta Gdańska
(Notgeldschein der Stadtgemeinde Danzig) - waluta markowa
 wejdź...
Emisja Gdańskiej Kasy Centralnej
(Danziger Zentralkasse AG) - emisja przejściowa zwana okresem międzyguldenowym - Zwischengulden - waluta guldenowa
 wejdź...
Emisja Banku Gdańskiego (Bank von Danzig) - waluta guldenowa  wejdź...

 

               Wybuch II wojny światowej w dniu 1 września 1939 r. położył kres istnienia Wolnego Miasta Gdańska. Po zajęciu Gdańska przez Rzeszę Niemiecką ukazały się odpowiednie zarządzenia władz niemieckich, wprowadzające na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska walutę markową Rzeszy Niemieckiej i tym samym likwidujące odrębny system monetarny Wolnego Miasta.
               Zarządzenie ministra gospodarki i ministra finansów Rzeszy Niemieckiej z 7 września 1939 r. ogłoszone w dzienniku urzędowym "Reichsgesetzblatt", ustalało kurs guldena gdańskiego na 70 fenigów niemieckich. Gulden gdański został dopuszczony do obrotu po ustalonym kursie do 30 września 1939 r. Po tym terminie można było jeszcze wymieniać banknoty guldenowe Banku Gdańskiego oraz monety gdańskie  po 5 i 10 guldenów na marki niemieckie do 15 października 1939 r. Wymiany dokonywano w niemieckich kasach państwowych na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska.

               

 


HOME