10 marek polskich 9 grudnia 1916 (...Generał...) seria A


 

Nr. Katalogowy:  12 - przejdź do cennika
Nominał:  10 marek polskich
Data Emisji:  9 grudnia 1916, dodatkowo 1917                    Seria II (...Generał...) seria A
Oznaczenia Serii:  seria
Wymiary:  130 x 83 - 140 x 90 mm.
Awers:

Orzeł w koronie w centrum - druk w kolorze czarnym, czerwonym i ochrowym - typografia.

Rewers:

Rysunek ornamentalny - dwie żeńskie głowy - druk w kolorze ciemnofioletowym i jasnozielonym  - typografia.

Numeracja:  Czarna - siedmiocyfrowa znaczona na rewersie raz.
Znak Wodny:  Powierzchniowy - kółeczka i czteroramienne gwiazdki - typ 1.
Podpisy:

 Wolfgang von Kreis, Ueberschaer, von Conrad.

Autor:  Nieznany, graficy państwowej drukarni berlińskiej.
Drukarnia:  Reichsdruckerei, Berlin.
W Obiegu:  od 26 kwietnia 1917 do 30 listopada 1923.
Uwagi:

Papier biały gładki. Wzory jednostronne (awers i rewers oddzielnie) z czerwonym ukośnym nadrukiem MUSTER i dodatkową perforacją DRUCKPROBE. Znane egzemplarze z czarnym nadrukiem jak i taż bez perforacji, lub tylko z samą perforacją. Numeracja tylko na rewersie dla wszystkich wzorów jest zerowa. Awers bez numeracji.
Banknot zawiera błędną klauzulę prawną przejętą z serii pierwszej. Na awersie z lewej strony : "Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Kasy Pożyczkowej w .....", zamiast ".....biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w......". Oraz z prawej strony: "Kto podrabia lub fałszuje Bilety ...." , zamiast: "Kto podrabia lub fałszuje bilety .....". Znane liczne fałszerstwa.

 

Skan banknotu - awers

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME