1 marka 15 maja 1940


 

Nr. Katalogowy:

G2 - przejdź do cennika

Nominał:

1 marka

Data Emisji:

15 maja 1940

Oznaczenia Serii:

a) bez oznaczenia serii, numeracja sześciocyfrowa z No (o jednokrotnie podkreślone) numerator typ 1,
b) seria A, numeracja sześciocyfrowa z No (o jednokrotnie podkreślone) numerator typ 1,
c)  bez oznaczenia serii, numeracja siedmiocyfrowa z No (o jednokrotnie podkreślone) numerator typ 1

Wymiary:

120 x 65 mm

Awers:

gwiazda Dawida z lewej u góry - druk w kolorze zielonym groszkowym, napisy w kolorze czarnym - typografia

Rewers:

centralnie menora, kolorystyka jak na awersie - typografia

Numeracja:

czerwona, sześcio lub siedmiocyfrowa znaczona na rewersie raz

Znak Wodny:

brak

Podpisy:

Mordechaj Chajm Rumkowski

Autor:

Ignacy Gutman, Pinkus Szwarc - rozrysowanie giloszy i przygotowanie do druku

Drukarnia:  S. Manitiusa, Łódź (Administracja Getta Wydział I)
W Obiegu:  od 9 lipca 1940 do likwidacji Getta w sierpniu 1944
Uwagi:

papier o różnych odcieniach od jasnokremowego do szarokremowego, różnice w kolorach nadruku numeracji od jasnopomarańczowej do ciemnowiśniowej. Klauzula prawna: Wer diese Quittung verfalscht oder nachmacht oder gefalschte Quittungen in verkehr bringt wird strengstens bestraft. Znane egzemplarze z numeracją zarową (No 000000) i perforowanym otworem o średnicy około 8 mm, znane również egzemplarze bez numeracji.

 awers banknotu

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME