50 pfenning 15 maja 1940


 

Nr. Katalogowy:

G1 - przejdź do cennika

Nominał:

50 pfenning

Data Emisji:

15 maja 1940

Oznaczenia Serii:

bez oznaczenia serii, numeracja z No (o jednokrotnie podkreślone), numerator typ 1

Wymiary:

88 x 56 mm

Awers:

tarcza Dawida z lewej u góry i z prawej na dole oraz centralnie menora (obrzędowy świecznik siedmioramienny) - poddruk w kolorze jasnooliwkowym, siatka giloszowa z gwiazd Dawida w kolorze liliowofioletowym; napisy w kolorze czarnym - typografia

Rewers:

druk w kolorze liliowofioletowym, napisy czarne - typografia

Numeracja:

czerwona, sześciocyfrowa znaczona na rewersie raz

Znak Wodny:

brak

Podpisy:

Mordechaj Chajm Rumkowski

Autor:

Ignacy Gutman, Pinkus Szwarc - rozrysowanie giloszy i przygotowanie do druku

Drukarnia:  S. Manitiusa, Łódź (Administracja Getta Wydział I)
W Obiegu:  od 9 lipca 1940 do likwidacji Getta w sierpniu 1944
Uwagi:

papier o różnych odcieniach od jasnokremowego do szarokremowego. Klauzula prawna: Wer diese Quittung verfalscht oder nachmacht oder gefalschte Quittungen in verkehr bringt wird strengstens bestraft. Znane egzemplarze z przedrukami ręcznymi 20,10 i 20 Pf w trzech wierszach w układzie pionowym na rewersie kwitu 50 pfenning i napisami (przy każdej wartości) Postabteilung des Aeltesten der Juden in Litzmannstadt-Getto. Cięte na trzy części stanowiły okresowo zastępczą monetę poczty getta. Znane egzemplarze bez numeracji.

 awers banknotu

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME