5 marek 15 maja 1940


 

Nr. Katalogowy:

G4 - przejdź do cennika

Nominał:

5 marek

Data Emisji:

15 maja 1940

Oznaczenia Serii:

a) bez oznaczenia serii, numeracja z No (o dwukrotnie podkreślone) numerator typ 2,
b) bez oznaczenia serii, numeracja z No (o jednokrotnie  podkreślone) numerator typ 1,
c) bez oznaczenia serii, numeracja z No (o jednokrotnie podkreślone) numerator typ 1, papier kartonowy

Wymiary:

130 x 73 mm

Awers:

tarcza Dawida z lewej u góry, poddruk w kolorze szarozielonym, siatka giloszowa składająca się z tarcz Dawida w kolorze brązowym, napisy w kolorze czarnym - typografia

Rewers:

z lewej na dole menora, z prawej u góry tarcza Dawida, siatka giloszowa składająca się z tarcz Dawida w kolorze brązowym, napisy w kolorze czarnym - typografia

Numeracja:

czerwona, sześciocyfrowa znaczona na awersie raz

Znak Wodny:

brak

Podpisy:

Mordechaj Chajm Rumkowski

Autor:

Ignacy Gutman, Pinkus Szwarc - rozrysowanie giloszy i przygotowanie do druku

Drukarnia:  S. Manitiusa, Łódź (Administracja Getta Wydział I)
W Obiegu:  od 9 lipca 1940 do likwidacji Getta w sierpniu 1944
Uwagi:

papier cienki lub kartonowy o różnych odcieniach od jasnokremowego do szarokremowego, różnice w kolorach nadruku numeracji od jasnopomarańczowej do ciemnowiśniowej. Klauzula prawna: Wer diese Quittung verfalscht oder nachmacht oder gefalschte Quittungen in verkehr bringt wird strengstens bestraft. Znane egzemplarze bez numeracji.

 awers banknotu

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME