Banknoty i bony Getta w Łodzi
1940 - 1944

historia


banknoty Getta bony Getta
50 pfenning 15 maja 1940 50 pfenning 15 maja 1940 bon na 10 pfenning 17 kwietnia 1942 10 pfenning 17 kwietnia 1942
1 marka 15 maja 1940 1 marka 15 maja 1940 bon na 10 pfenning 15 maja 1944 10 pfenning 15 maja 1944
2 marek 15 maja 1940 2 marki 15 maja 1940 bon na 50 pfenning 15 maja 1940 50 pfenning 15 maja 1940
5 marek 15 maja 1940 5 marek 15 maja 1940
10 marek 15 maja 1940 10 marek 15 maja 1940
20 marek 15 maja 1940 20 marek 15 maja 1940
50 marek 15 maja 1940 50 marek 15 maja 1940Wszystkie nominały maja sekretne zabezpieczenia w postaci kropki umieszczonej na poddruku w jednej z gwiazd Dawida tworzących siatkę giloszową. Kropka pozornie przypadkowa powtarza się w tym samym miejscu na każdym banknocie.

50 pfenning 1 marka 2 marki 5 marek
10 marek (a,b,c) 10 marek (d,e) 20 marek 50 marekHOME