1 talar, 1 grudnia 1810
(banknot jednostronny)


 

Nr. Katalogowy:

A12 - przejdź do cennika

Nominał:

1 talar

Data Emisji:

1 grudnia 1810

Oznaczenia Serii:

a) seria Lit. A. - bez stempla na rewersie,
b) seria Lit. A. - ze stemplem na rewersie

Wymiary:

175 x 96 mm (wymiary ozdobnej ramki 154 x 73 mm)

Awers:

napisy otoczone ozdobną ramką z herbem Księstwa Warszawskiego pośrodku u góry; tekst napisów - z lewej: No. i z prawej: Lit. A., niżej: Jeden Talar | Kassowy-Billet Xsięstwa Warszawskiego | Będzie stosównie do roskazu Nayiaśnieyszego Króla  Jmci Saskiego Xięcia Warszawskiego | podług Dekretu,pod d.1goGrudnia 1810.w wszystkich Kassach publicznych przyjętym | w Warszawie dnia 1go Grudnia 1810. | Lit. A. No. (numeracja), z lewej na dole: Kommissarz, z prawej Kontroller,; napisy w rogach ramki - od lewej: K.B.X.W., w ramce u góry JEDEN TALAR na dole z lewej: KASSOWY-BILLET XIĘSTWA, pośrodku 1. | Tal. z prawej: WARSZAWSKIEGO. 1810. - druk czarny wykonany techniką mieszaną - miedzioryt i typografia.

Rewers:

bez nadruków.

Numeracja:  czarna - do sześciu cyfr z No. przed numerem, znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:

jednotonowy jasny składający się z napisów - u góry na marginesie: KASSOWY BILLET, w środku pod ramką: K.B.X.W., w miejscu suchych pieczęci - z lewej cyfra arabska 1 z prawej cyfra rzymska I, niżej nad ramką pośrodku 1.Tal, na marginesie pod ramką: XIĘSTWA WARSZAWSKIEGO wzdłuż krawędzi marginesów ramka z cienkiej linii grubości 0,9 - 1,2 mm, po której rozcinano banknoty, dlatego nie na każdym banknocie jest widoczna

Podpisy:

Kommissarz - Kontroller (wszystkie podpisy faksymilowe) bilet podpisany był przez jednego z niżej wymienionych komisarzy i kontrolera
a) (Marcin) Badeni - Mr. (Marian) Piramowicz
b) Józef Jaraczewski -  Mr. (Marian) Piramowicz
c) Antonii Kochanowski - Mr. (Marian) Piramowicz
d) J. (Jan) Nep. (Nepomucen) Małachowski - Mr. (Marian) Piramowicz
e) T. (Tomasz Adam) Ostrowski - Mr. (Marian) Piramowicz
f) S: (Stanisław) Ossoliński - Mr. (Marian) Piramowicz
g) Aleksander Potocki - Mr. (Marian) Piramowicz
h) Walenty Sobolewski - Mr. (Marian) Piramowicz
i) Stanisław (Kostka) H. Ordynat Zamojski - Mr. (Marian) Piramowicz

Autor:

nieznany, drukarze i rytownicy drukarni drezdeńskiej, projekt według wzorów saskich banknotów (Reichsthaler) z 1804 roku

Drukarnia:  drukarnia w Dreźnie, Saksonia 
W Obiegu:  od 2 lipca 1811 do 31 października 1813
Uwagi:

papier cienki biały, bilety drukowano po 6 sztuk (2 x 3)na jednym arkuszu. Zróżnicowania w wymiarach biletów rzędu 1 mm. Biletów jednotalarowych wydrukowano 700 000 sztuk. Wzory biletów kasowych załączone do dekretu królewskiego z 1 grudnia 1810 czerwone nadruki rysunków suchych pieczęci i czarne napisy w miejscach znaku wodnego: KASSOWY BILLET i KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO, numeracja kolejna: u góry z lewej 12345, pośrodku na dole 67890; bez faksymilowych podpisów i znaków wodnych w papierze. Wzory wszystkich nominałów są wydrukowane razem w układzie pionowym (1,2,5 talarów) na jednym arkuszu papieru. Bilety przeznaczone do wykupu były ostemplowane prostokątną pieczątką w kolorze czarnym z napisem: KOMMIS:CENTRAL:LIKWID:, znane są również egzemplarze bez stempla Komisji Likwidacyjnej


awers banknotu

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME