5 talarów, 1 grudnia 1810
(banknot jednostronny)


 

Nr. Katalogowy:

A14 - przejdź do cennika

Nominał:

5 talarów

Data Emisji:

1 grudnia 1810

Oznaczenia Serii:

a) seria Lit. C. - bez stempla na rewersie,
b) seria Lit. C. - ze stemplem na rewersie

Wymiary:

175 x 96 mm (wymiary ozdobnej ramki 155 x 72 mm)

Awers:

napisy otoczone ozdobną ramką z herbem Księstwa Warszawskiego pośrodku u góry; tekst napisów - z lewej: no. i z prawej: Lit. C., niżej: Pięć Talarów | Kassowy-Billet Xsięstwa Warszawskiego | Będzie stosównie do roskazu Nayiaśnieyszego Króla  Jmci Saskiego Xięcia Warszawskiego | podług Dekretu,pod d.1goGrudnia 1810.w wszystkich Kassach publicznych przyjętym | w Warszawie dnia 1go Grudnia 1810. | Lit. C. no. (numeracja), z lewej na dole: Kommissarz, z prawej Kontroller,; napisy w górnych  rogach ramki - od lewej: K.B., oraz centralnie na dolnej ramce napis: Pięć Talarów. -druk czarny wykonany techniką mieszaną - miedzioryt i typografia.

Rewers:

bez nadruków.

Numeracja:  czarna - do pięciu cyfr z no. przed numerem, znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:

jednotonowy jasny składający się z napisów - u góry na marginesie: Pięć Talarow, w środku pod ramką: K.B.X.W., w miejscu suchych pieczęci - z lewej cyfra rzymska V, z prawej cyfra arabska 5 oraz niżej: 5.Tal, na marginesie dolnym: Kassowy Billet, wzdłuż krawędzi marginesów ramka z cienkiej linii grubości 0,9 - 1,2 mm, po której rozcinano banknoty, dlatego nie na każdym banknocie jest widoczna

Podpisy:

Kommissarz - Kontroller (wszystkie podpisy faksymilowe) bilet podpisany był przez jednego z niżej wymienionych komisarzy i kontrolera
a) (Marcin) Badeni - Mr. (Marian) Piramowicz
b) Józef Jaraczewski -  Mr. (Marian) Piramowicz
c) Antonii Kochanowski - Mr. (Marian) Piramowicz
d) J. (Jan) Nep. (Nepomucen) Małachowski - Mr. (Marian) Piramowicz
e) T. (Tomasz Adam) Ostrowski - Mr. (Marian) Piramowicz
f) S: (Stanisław) Ossoliński - Mr. (Marian) Piramowicz
g) Aleksander Potocki - Mr. (Marian) Piramowicz
h) Walenty Sobolewski - Mr. (Marian) Piramowicz
i) Stanisław (Kostka) H. Ordynat Zamojski - Mr. (Marian) Piramowicz

Autor:

nieznany, drukarze i rytownicy drukarni drezdeńskiej, projekt według wzorów saskich banknotów (Reichsthaler) z 1804 roku

Drukarnia:  drukarnia w Dreźnie, Saksonia 
W Obiegu:  od 2 lipca 1811 do 31 października 1813
Uwagi:

papier cienki biały, bilety drukowano po 6 sztuk (2 x 3)na jednym arkuszu. Zróżnicowania w wymiarach biletów rzędu 1 mm. Biletów pięciotalarowych wydrukowano 60 000 sztuk. Wzory biletów kasowych załączone do dekretu królewskiego z 1 grudnia 1810 czerwone nadruki rysunków suchych pieczęci i czarne napisy w miejscach znaku wodnego: Pięć Tararów i Kassowy Billet, numeracja kolejna: u góry z lewej 12345, pośrodku na dole 67890; bez faksymilowych podpisów i znaków wodnych w papierze. Wzory wszystkich nominałów są wydrukowane razem w układzie pionowym (1,2,5 talarów) na jednym arkuszu papieru. Bilety przeznaczone do wykupu były ostemplowane prostokątną pieczątką w kolorze czarnym z napisem: KOMMIS:CENTRAL:LIKWID:, znane są również egzemplarze bez stempla Komisji Likwidacyjnej


awers banknotu

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME