Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego
1810

Historia i mapka z okresu


 

1 talar 1 grudnia 1810 jeden talar 1 grudnia 1810
2 talary 1 grudnia 1810 dwa talary 1 grudnia 1810
5 talarow 1 grudnia 1810 pięć talarów 1 grudnia 1810

 

 

Biletów skarbowych wydrukowano na ogólną sumę 9 000 000 złp
  
nominał wydrukowanych sztuk wartość w zł. polskich
1 talar*    700 000 4 200 000
2 talary    250 000 3 000 000
5 talarów 60 000 1 800 000

* jeden talar papierowy równał się sześciu złotym polskim, jeden złoty polski równał się 30 groszom obrachunkowym.HOME