Oznaczenia serii występujące na polskich banknotach.

L.p.  oznaczenie rzeczywiste  znaki umowne   opis znaków umownych 
1  

A

jedna duża litera
2  

A*

duża litera i gwiazdka
3  

A. lub

duża litera i kropka 
(kropka w połowie wysok-
ości litery - Reichdruckerei)
4  

AA

 dwie duże litery
5

 

AA.

 dwie duże litery 
i kropka
6  

AA

 dwie duże litery, lecz
pierwsza mniejsza
7  

Aa

 duża i mała litera
8  

Aa.

  duża i mała litera
z kropką
9  

aA

 mała i duża litera
10  

A2

 duża litera i cyfra
11  

A.2

 duża litera, kropka
i cyfra
12  

A.22

duża litera, kropka
i dwie cyfry 
13  

I A

 cyfra rzymska "I"
i duża litera
14  

I AA

cyfra rzymska "I"
i dwie duże litery
15  

S.A.

 skrót "S." (seria)
duża litera i kropka
16  

S. 2A

  skrót "S." (seria)
cyfra i duża litera
17

S. 2.A.

skrót "S." (seria), cyfra,
kropka, duża litera i kropka
18

S. 22 A

skrót "S." (seria), dwie 
cyfry i duża litera
19  

S. 22.A.

skrót "S." (seria), dwie
cyfry, kropka, duża 
litera i kropka
20

S. 100. A

skrót "S." (seria), 
cyfra "100" i duża litera
21  

S. 100. A.

skrót "S." (seria)
cyfra "100", kropka
duża litera i kropka
22  

Ser. A

skrót "Ser." (seria),
duża litera
23

Ser. A.

skrót "Ser." (seria),
duża litera i kropka
24

Ser. AA

skrót "Ser." (seria), 
dwie duże litery
25  

Ser. AA.

skrót "Ser." (seria),
dwie duże litery i kropka
26

Ser. A.A.

skrót "Ser." (seria),
dwie duże litery, po każdej
kropka
27

Ser. Aa

skrót "Ser." (seria),
duża litera i mała litera
28

Ser. AAA.

skrót "Ser." (seria),
trzy duże litery i kropka
29

A Ser. AA

duża litera, skrót "Ser." 
(seria), i dwie duże litery
30  

III Ser. A.

cyfra rzymska "III",
skrót "Ser." (seria),
duża litera i kropka
31  

Serja A

napis "Serja" i duża
litera
32

Serja AA

napis "Serja" i dwie
duże litery
33  

SERIA A

napis "SERIA" i duża 
litera
34

SERIA A2

napis "SERIA", duża 
litera i cyfra
35

I SERJA A

cyfra rzymska "I", 
napis "SERJA" i duża
litera
36  

I SERJA AA

cyfra rzymska "I",
napis "SERJA" i dwie
duże litery
37  

IA SERJA A

cyfra rzymska "I", duża
litera, napis "SERJA"
i duża litera
38  

I Serja A

cyfra rzymska "I",
napis "Serja" i duża
litera
39  

I Serja AA

cyfra rzymska "I",
napis "Serja" i dwie
duże litery
40  

II Serja A

cyfra rzymska "II",
napis "Serja" i duża 
litera
41  

II Serja AA

cyfra rzymska "II",
napis "Serja" i dwie
duże litery
42  

III Serja A

cyfra rzymska "III",
napis "Serja" i duża 
litera
43  

III Serja AA

cyfra rzymska "III",
napis "Serja" i dwie
duże litery
44  

III SERJA A

cyfra rzymska "III",
napis "SERJA" i duża 
litera
45  

III SERJA AAA

cyfra rzymska "III",
napis "SERJA" i trzy
duże litery
46

II EM. A

cyfra rzymska "II",
"EM" (emisja)" i duża 
litera

Przy opisywaniu oznaczeń serii użyto następujących znaków umownych:
A - oznacza dowolną dużą drukowaną literę alfabetu,
a - oznacza dowolną małą literę alfabetu,
2 - oznacza dowolną cyfrę, wyjątek stanowi oznaczenie serii trzycyfrowej "100', gdyż wyższe oznaczenia trzycyfrowe niż 100 w opisywanych banknotach nie występują.

Opracowano na podstawie "Katalogu banknotów polskich 1919 - 1994" - Czesława Miłczaka.


HOME