5 złotych 1 marca 1990
NIEOBIEGOWY


 

Nr. Katalogowy:  181 - przejdź do cennika
Nominał:  5 złotych
Data Emisji:  1 marca 1990
Oznaczenia Serii:

 a) seria typu A ( oznaczenie serii jednoliterowe)
 b)
seria A - wzór
 c)
serie A, E - nadruk "NIEOBIEGOWY"

Wymiary:  130 x 56 - 138 x 63 mm
Awers:

z prawej Ratusz w Zamościu - druk w kolorze ciemnozielonym - wklęsłodruk, poddruk seledynowy, zielony i niebieski - offset

Rewers:

Order Krzyża Grunwaldu - druk w kolorze szarym, seledynowym i zielonym - offset

Numeracja:  czerwona - siedmiocyfrowa znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:  umiejscowiony w polu niezadrukowanym - wizerunek orła piastowskiego
Podpisy:

 Prezes NBP - Władysław Baka
 Główny Skarbnik NBP - Jerzy Lasocki

Autor:

Waldemar Andrzejewski (1934 - 1993)

Drukarnia:  Giesecke & Devrient GmbH, Monachium
W Obiegu:

nie wprowadzony do obiegu

Uwagi:

Papier biały cienki ze świecącymi w ultrafiolecie włóknami w kolorze niebieskim i seledynowym oraz z metalizowaną nitką. Wielkość numeratorów zróżnicowana - z prawej u góry 2,63 mm (7 pkt) oraz niżej z lewej - 3 mm (8 pkt). Klauzula prawna: "Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce". Wzory: nadruk ukośny w kolorze czerwonym umieszczony w dwu równoległych liniach - na awersie WZÓR i na rewersie SPECIMEN. Na marginesie awersu u dołu z lewej strony podano w kolorze czerwonym czterocyfrowy numer wzoru poprzedzony napisem SPECIMEN (np: SPECIMEN № 0353). Numeracja banknotu zerowa (A 0000000). Nadruki wzorów są jednakowe dla całej emisji. 
Banknoty z emisji 1 marca 1990 roku przygotowano do użytku po denominacji złotego. Nie weszły jednak do obiegu między innymi z powodu słabego zabezpieczenia przed fałszowaniem, braku oznaczenia państwa polskiego, widniejące godło nie odpowiadało ustalonemu w ustawie zasadniczej wzorowi godła oraz nie wygasłej jeszcze inflacji. Część banknotów otrzymała czerwony poziomy nadruk NIEOBIEGOWY na awersie i rewersie. Przedrukowane banknoty były sprzedawane w zestawach kolekcjonerom.

tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka

 

awers banknotu

 

rewers banknotu

 


BACK - HOME