100 złotych 15 maja 1946


 

Nr. Katalogowy:  129 - przejdź do cennika
Nominał:  100 złotych
Data Emisji:  15 maja 1946
Oznaczenia Serii:

a) serie A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M - wysokość litery w serii 3 mm (8 pkt)
b)
serie N, P, R, S - wysokość litery w serii 4,13 mm (11 pkt)
c) seria zastępcza Mz

Wymiary:  114 x 80 - 170 x 91 mm.
Awers:

dwie postacie - z lewej kobieta z sierpem i garścią zboża, z prawej mężczyzna z kosą i snopkiem zboża - druk w kolorze czerwonym, szarym i złotożółtym - typografia

Rewers:

orka traktorem - kolorystyka taka jak na awersie - typografia

Numeracja:  czerwona - siedmiocyfrowa znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:  bieżący - jaśniejsze i ciemniejsze litery stylizowane "W" - nr 16
Podpisy:

 Prezes - Edward Drożniak
 Naczelny Dyrektor - Witold Trąmpczyński
 Skarbnik - Karol Pustówka

Autor:  Wacław Borowski
Drukarnia:  PWPW, Łódź
W Obiegu:  od 2 grudnia 1946 do 8 listopada 1950
Uwagi:

papier biały gładzony z odcieniem jasnokremowym. Nakład 6 930 000 szt. Wzory: przekreślone po obu stronach dwiema czerwonymi liniami po przekątnych z nadrukiem SPECIMEN pośrodku, numeracja kolejna (A 1234567 A 8900000). Znane są również egzemplarze z numeracją zerową (A 0000000) bez nadruków. Klauzula prawna: "Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce".

 

awers banknotu

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME