10 złotych 1 lipca 1948


 

Nr. Katalogowy:  136 - przejdź do cennika
Nominał:  10 złotych
Data Emisji:  1 lipca 1948
Oznaczenia Serii:

 a) serie A -T
 b) serie AA - AZ, BA - BR

Wymiary:  98 x 58 - 147 x 70 mm
Awers:

z prawej strony głowa wieśniaka (do opracowania portretu wieśniaka na banknocie posłużyły artyście zdięcia Mateusza Jóźwiaka, gisera stereotypii PWPW) - druk w kolorze brązowym i jasnoniebieskim - wklęsłodruk, poddruk offsetowy

Rewers:

zwózka zborza - druk w kolorze brązowym i beżowym - offset

Numeracja:  czerwona - siedmiocyfrowa znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:  w polu niezadrukowanym - profil głowy kobiety w chustce
Podpisy:

 Prezes - Edward Drożniak
 Naczelny Dyrektor - Witold Trąmpczyński
 Skarbnik - Karol Pustówka

Autor:  Wacław Borowski
Drukarnia:  Pénzjegynyomda a Magyar Nemzeti Bank, Budapest - Budapeszt (poz. a)
 PWPW, Warszawa (poz. b)
W Obiegu:  od 30 października 1950 do 31 grudnia 1965
Uwagi:

papier jasnokremowy lub kremowy. Wzory: przekreślone po obu stronach dwiema czerwonymi liniami po przekątnych z nadrukiem SPECIMEN pośrodku, numeracja kolejna. Znane egzemplarze z numeracją zerową bez nadruków. Wzory Węgierskie mają napis SPECIMEN umieszczony skośnie na awersie nad linią przekreślającą, numeracja zerowa lub bieżąca. Klauzula prawna: "Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce".

 

awers banknotu

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME