1 000 złotych 24 maja 1962


 

Nr. Katalogowy:  141 A - przejdź do cennika
Nominał:  1 000 złotych
Data Emisji:  24 maja 1962
Oznaczenia Serii:

 a) seria A - numeracja 0000000 - druk próbny z naklejonym czerwonym napisem "TYSIĄC ZŁOTYCH"
 b) seri
a A - numeracja 0000000

Wymiary:  150 x 75 mm
Awers:

z prawej strony Mikołaj Kopernik (1473 - 1543, astronom matematyk, ekonomista, lekarz; twórca teorii heliocentrycznej) - druk irysowy offsetowy, portret, napisy: Narodowy Bank Polski i cyfry nominału drukowane wklęsłodrukiem, banknot ma naklejony napis "TYSIĄC ZŁOTYCH"

Rewers:

układ heliocentryczny Kopernika - druk irysowy - offset

Numeracja:  ciemnoczerwona - siedmiocyfrowa znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:  umiejscowiony w kole - wizerunek głowy Mikołaja Kopernika
Podpisy:

 Prezes - Adam Żebrowski
 Główny Skarbnik - Jan Bartosik

Autor:  Julian Pałka (1923 - 2002), Henryk Tomaszewski - ryt płyt wykonał Jerzy Miller
Drukarnia:  PWPW, Warszawa
W Obiegu:  nie wprowadzony do obiegu
Uwagi:

papier biały gładzony. Różnice w odcieniach barw druku. Banknotu nie wprowadzono do obiegu ze względu na niewłaściwe podpisy. Prezes NBP Adam Żebrowski którego podpis widnieje na banknocie przestał być prezesem. Umieszczając podpis nowego prezesa Stanisława Majewskiego zmieniono datę emisji banknotu na 1965 roku. Klauzula prawna: "Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce".

 

awers banknotu

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME