1 000 złotych 29 października 1965


 

Nr. Katalogowy:  141 - przejdź do cennika
Nominał:  1 000 złotych
Data Emisji:  29 października 1965
Oznaczenia Serii:

 a) serie A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, R, S
 b) seria S - wzór kolekcjonerski

Wymiary:  150 x 75 mm
Awers:

z prawej strony Mikołaj Kopernik (1473 - 1543, astronom matematyk, ekonomista, lekarz; twórca teorii heliocentrycznej) - druk irysowy offsetowy, portret, napisy: Narodowy Bank Polski i cyfry nominału drukowane wklęsłodrukiem

Rewers:

układ heliocentryczny Kopernika - druk irysowy - offset

Numeracja:  wiśniowoczerwona - siedmiocyfrowa znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:  umiejscowiony w kole - wizerunek głowy Mikołaja Kopernika
Podpisy:

 Prezes - Stanisław Majewski
 Główny Skarbnik - Jan Bartosik

Autor:  Julian Pałka (1923 - 2002), Henryk Tomaszewski (ur. 1914) - ryt płyt wykonał Jerzy Miller
Drukarnia:  PWPW, Warszawa
W Obiegu:  od 1 czerwca 1966 do 31 grudnia 1978
Uwagi:

papier biały gładzony. Różnice w odcieniach barw druku. Wzory: numeracja zerowa (G 0000000), granatowy poziomy nadruk SPECIMEN pośrodku na awersie i ukośny nadruk WZÓR na rewersie z dodatkowym kolejnym numerem wzoru. Część banknotów serii S z numeracją bieżącą otrzymała na awersie ukośny czerwony nadruk WZÓR. Znak graficzny 1000 NBP 1000 widziany w ultrafiolecie świeci na niebiesko. Klauzula prawna: "Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce".

 

awers banknotu

 

 ilustracje powyżej i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


 

awers wzoru


BACK - HOME