500 złotych 1 lipca 1948


 

Nr. Katalogowy:  140 - przejdź do cennika
Nominał:  500 złotych
Data Emisji:  1 lipca 1948
Oznaczenia Serii:

 a) serie A, B, C, D - numeracja sześciocyfrowa, "M" (mokry) 119 x 72 mm
 b) serie AA - AT, AU, AW - zróżnicowana wysokość cyfr i liter - 3 - 3,38 mm,  "M" (mokry) 118 - 72 mm
 c)
serie AY, AZ; BA - BS - "M" (mokry) 118 - 72 mm
 d)
serie BT - BZ, CA - CE - "S" (suchy) 122 x 73 mm
 e)
seria CC - wzór kolekcjonerski - "S" (suchy) 122 x 73 mm

Wymiary:  119 x 72 - 178 x 85 mm - druk "mokry" wklęsłodruk
 122 x 73 - 178 x 85 mm - druk "suchy" wklęsłodruk
Awers:

z prawej głowa górnika w kasku, druk w kolorze ciemnobrązowym - wklęsłodruk

Rewers:

górnicy pracujący pod ziemią - druk w kolorze ciemnobrązowym, brązowoczerwonym i szaroniebieskim - offset

Numeracja:  pomarańczowa na marginesie, ochrowa w polu zadrukowanym 
 - sześciocyfrowa dla poz. a - znaczona na awersie dwa razy
 czerwona na marginesie, pomarańczowa w polu zadrukowanym
 - siedmiocyfrowa dla poz. b, c, d, e - znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:  w polu niezadrukowanym - profil głowy dziewczyny w wieńcu
Podpisy:

 Prezes - Edward Drożniak
 Naczelny Dyrektor - Witold Trąmpczyński
 Skarbnik - Karol Pustówka

Autor:  Wacław Borowski - ryt płyty wykonał Jindrich Schmidt (1897 - 1984), Praga
Drukarnia:  TB SBCS (Tiskárna bankovek Státní banky Ceskoslovenske) Praga (poz. a) - nazwa drukarni z okresu druku banknotów 50, 100 i 500 złotych emisji 1 lipca 1948. Od 1953 roku STC - Stàtní tiskàrna cenin.
 PWPW, Warszawa (poz. b, c, d, e)
W Obiegu:  od 30 października 1950 do 31 grudnia 1977
Uwagi:

papier o różnej grubości i różnych odcieniach koloru, od białego do kremowego. Wzory: przekreślone po obu stronach dwiema czerwonymi liniami po przekątnych mają nadruk SPECIMEN pośrodku, numeracja kolejna (sześciocyfrowa) lub bieżąca (siedmiocyfrowa). Z numeracją OO 0000089 mają czerwony ukośny język WZÓR na awersie i SPECIMEN na rewersie oraz dodatkowy czarny ukośny nadruk WZÓR mniejszymi literami na marginesie awersu z lewej, a pod nim numeracja wzoru, np: No- 0000089. Krój liter w seriach AU i AW jest ściągły, z szeryfami. Banknot poz. a ma zróżnicowane typy numeratorów: "Secesyjny duży"  na niezadrukowanej powierzchni i "Secesyjny mały" na zadrukowanej. W polu zadrukowanym (w obrębie daty emisji) znajduje się znak graficzny - godło w ramce widziane w świetle ultrafioletowym w kolorze niebieskim, poniżej seria i numeracja świecąca w kolorze złotym. Znane banknoty serii CE bez zabezpieczenia widocznego w ultrafiolecie. Znane są również egzemplarze z numeracją zerową bez nadruków oraz z niską numeracją ostatnich serii banknotów, np: CE 0000041 i perforowanym napisem WZÓR. Niska numeracja z perforowanym napisem WZÓR dotyczy również banknotów: 20, 50 i 100 złotowych emisji z 1948 roku. Klauzula prawna: "Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce".

 

awers banknotu

rewers banknotu

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME