50 złotych 1 lipca 1948


 

Nr. Katalogowy:  138 - przejdź do cennika
Nominał:  50 złotych
Data Emisji:  1 lipca 1948
Oznaczenia Serii:

 a) serie A - Z - numeracja sześciocyfrowa, "M" (mokry) 107,5 - 108 x 65 - 65,5 mm
 b) serie C2 - Z2; C3 - Z3 - numeracja sześciocyfrowa, "M" (mokry) 107,5 - 108 x 65 - 65,5 mm
 c)
seria - numeracja siedmiocyfrowa, "M" (mokry) 110,5 - 111 x 65,5 mm
 d)
serie AA - AZ; BA - BD - wysokość liter w seriach zróżnicowana, "M" (mokry) 107,5 - 108 x 65 - 65,5 mm
 e)
serie BE, BF, BG, BH, BI, BK, BL - "M" (mokry) 107 - 107,5 x 65 mm
 f)
serie BM - BZ; CA - CZ; DA, DB, DC, DD, DE -  "M" (mokry) 107,5 - 108 x 65 - 65,5 mm
 g)
serie DF - DZ; EA - EP - "S" (suchy) 110 x 66 mm
 h) seria EL - wzór kolekcjonerski - "S" (suchy) 110 x 66 mm

Wymiary:  107-111 x 65-65,5 - 164 x 78 mm - druk "mokry" wklęsłodruk
 110 x 66 - 164 x 78 mm - druk "suchy" wklęsłodruk
Awers:

głowa rybaka z prawej - druk w kolorze ciemnozielonym - wklęsłodruk, poddruk zielony khaki i fioletowy - offsetowy (poz. a, b, f, g, h) - typografia (poz. c, d, e)

Rewers:

port w Gdyni - druk w kolorze ciemnozielonym, poddruk jasnozielony - offset (poz. a, b, f, g, h) - typografia (poz. c, d, e)

Numeracja:  czerwona - sześciocyfrowa dla poz. a, b - znaczona na awersie dwa razy
 czerwona - siedmiocyfrowa dla poz. c, d, e, f, g, h - znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:  w polu niezadrukowanym - profil głowy kobiety
Podpisy:

 Prezes - Edward Drożniak
 Naczelny Dyrektor - Witold Trąmpczyński
 Skarbnik - Karol Pustówka

Autor:  Wacław Borowski - ryt płyty wykonał Jindrich Schmidt (1897 - 1984), Praga
Drukarnia:  TB SBCS (Tiskárna bankovek Státní banky Ceskoslovenske) - nazwa drukarni z okresu druku banknotów 50, 100 i 500 złotych emisji 1 lipca 1948. Od 1953 roku STC - Stàtní tiskàrna cenin. Praga (poz. a, b)
 Riksbankens Sedeltryckeri, Sztokholm (poz. c)
 PWPW, Warszawa (poz. e, f, g, h)
W Obiegu:  od 30 października 1950 do 30 czerwca 1978
Uwagi:

papier o różnej grubości i różnych odcieniach koloru, od białego do kremowego. Wzory banknotów drukowanych w kraju: przekreślone po obu stronach dwiema czerwonymi liniami po przekątnych mają nadruk SPECIMEN pośrodku, numeracja kolejna. Wzory z numeracją bieżącą mają dwustronny czerwony ukośny nadruk SPECIMEN bez przekreśleń. Z numeracją OO 0000000 mają czerwony ukośny nadruk WZÓR na awersie i SPECIMEN na rewersie oraz dodatkowy czarny ukośny nadruk WZÓR mniejszymi literami na marginesie awersu z lewej, a pod nim numeracja wzoru np: No- 0000056. Wzory banknotów poz. a i c mają na awersie czerwony ukośny nadruk SPECIMEN z farbą przebijającą na stronę rewersu, numeracja bieżąca, poz. a i numeracja kolejna poz. c. Wymiary rozet giloszowych z cyfrą 50 na banknotach poz. a, b, c są większe niż na późniejszych egzemplarzach drukowanych w kraju. Te ostatnie ostatnie wykazują dużą zmienność odcieni. Banknoty poz. a, b mają zróżnicowane typy numeratorów: "Secesyjny duży" w polu niezadrukowanym i "Praha II" na zadrukowanej powierzchni. Wzory kolekcjonerskie mają jednostronny czerwony ukośny nadruk WZÓR w dwu równoległych podwójnych liniach i jest jednakowy dla banknotów poz. 137g, 138h, 139g, 140e i 141b, numeracja bieżąca. Klauzula prawna: "Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce".

 

awers banknotu

rewers banknotu

druk offsetowy poz. a, b druk typograficzny poz. c wklęsłodruk poz. d, e, f, g, h
50 złotych 100 złotych 500 złotych
Banknoty drukowane przez TB SBCS - Praha, mają zróżnicowane wielkości i typy numeratorów na jednym banknocie, inny na marginesie i inny w polu zadrukowanym

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME