50 złotych 1 września 1929


 

Nr. Katalogowy:

70 - przejdź do cennika

Nominał:

50 złotych

Data Emisji:

1 września 1929

Oznaczenia Serii:

a) seria typu Ser. A.A. serie: B.A. - B.Z.
b)
seria typu Ser. AA. serie CA. - CZ.; DA. - DZ.; EA. - EZ.

Wymiary:

127 x 88 - 186 x 99 mm

Awers:

dwie postacie - z lewej symbolizująca urodzaj Fortuna, z prawej przemysł i handel Hermes - druk w kolorze brązowym, żółtym, zielonym i niebieskim - typografia

Rewers:

budynki Banku Polskiego - z lewej stary budynek z 1828 roku na placu Bankowym, z prawej nowy, międzywojenny przy ulicy Bielańskiej, kolorystyka taka jak na awersie - typografia

Numeracja:

granatowa - siedmiocyfrowa znaczona na awersie raz

Znak Wodny:

w nie zadrukowanym polu - wizerunek Stefana Batorego, u góry 50, u dołu

Podpisy:

Prezes Banku - Władysław Wróblewski
Naczelny Dyrektor - Władysław Mieczkowski
Skarbnik - Stanisław Orczykowski

Autor:

Zygmunt Kamiński (1888 - 1969), cięcia drzeworytu wykonał prof. Eugene Gaspe

Drukarnia:  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S-ka. Akc., Warszawa
W Obiegu:

od 20 października 1929 do 7 maja 1940

Uwagi:

papier biały. Wzory: dwustronny czerwony poziomy nadruk WZÓR i na marginesie pionowy nadruk BEZ WARTOŚCI. numeracja 0245678. Klauzula prawna: Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. oraz: Podrabianie, usiłowanie podrabiania, puszczanie w obieg lub usiłowanie puszczania w obieg podrobionych biletów Banku Polskiego podlega karze ciężkiego więzienia. Banknotów Ser. A. - Ser. Z. oraz Ser. AA. - Ser. AZ. nie emitowano. Zachowano ciągłość oznaczeń literowych serii od 50 złotych emisji z dnia 28 sierpnia 1925 r.


awers banknotu

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME