Rzeczpospolita Polska 1919 - 1939

historia i mapka z okresu


 

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa - waluta markowa
Bank Polski - waluta złotowa

 

 

 

 


HOME