1000 marek 4 kwietnia 1918


 

Nr. Katalogowy:

K8 - przejdź do cennika

Nominał:

1000 marek

Data Emisji:

4 kwietnia 1918

Oznaczenia Serii:

a) seria - numeracja sześciocyfrowa, podpisy w kolorze czarnym
b) seria - numeracja siedmiocyfrowa, podpisy w kolorze zielonym
c) seria - numeracja siedmiocyfrowa, podpisy w kolorze czarnym

Wymiary:

174-176,5 x 97-100,5 - 190 x 110 mm

Awers:

z prawej dwie postacie alegoryczne (Merkury z kaduceuszem i młodzieniec w zbroi)- druk w kolorze zielonym - wklęsłodruk, poddruk, emitent i data w kolorze zielonym, podpisy w kolorze zielonym lub czarnym - typografia

Rewers:

z lewej postać młodej kobiety symbolizującej przemysł i rolnictwo - druk w kolorze zielonym, poddruk jasny ochrowy także na marginesach banknotu - typografia, część elementów graficznych wydrukowana jest wklęsłodrukiem

Numeracja: czerwona, sześciocyfrowa lub siedmiocyfrowa znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:

bieżący - rozety ozdobne - nr.22

Podpisy:

Fischer, Marwitz, Lositz

Autor:

nieznany

Drukarnia:  Reichdruckerei, Berlin
W Obiegu:

na północno - wschodnich terenach Polski

Uwagi:

papier jasnoszary lub jasnokremowy, różnice w wymiarach zadrukowanego pola (rysunku banknotu) są wynikiem techniki druku i użytego papieru o różnej kurczliwości, banknoty drukowano techniką wklęsłodrukową na nawilżanym papierze, po wysuszeniu papier kurczył się, zmniejszając jednocześnie wymiary rysunku banknotu. Tekst klauzuli w trzech językach: niemieckim na awersie, litewskim i łotewskim na rewersie:
- tekst klauzuli w języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfalscht oder nachgemachte oder verfalschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft,
- tekst klauzuli w języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos zenklus arba tikruosis perdriba arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos i vartojimą skleidzia bus baudziamas katarga iki astuoniu metu,
- tekst klauzuli w języku łotewskim: Kas aisdewu kałes sihmes pakaltaiła waj wilto, waj ari pakaltaifitas waj wiltotas few eegahda um ziteem isdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihds astoni gadeem


awers banknotu

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME