100 marek 4 kwietnia 1918


 

Nr. Katalogowy:

K7 - przejdź do cennika

Nominał:

100 marek

Data Emisji:

4 kwietnia 1918

Oznaczenia Serii:

bez oznaczenia serii

Wymiary:

158-160 x 94-97 - 171 x 108 mm

Awers:

z lewej głowa kobiety w wieńcu z gałązek oliwnych, z prawej głowa mężczyzny w hełmie - druk w kolorze ciemnobrązowym - wklęsłodruk, poddruk, podpisy, emitent i data drukowane są typograficznie

Rewers:

rysunek ornamentalny - druk w kolorze brązowym, poddruk beżowy także na marginesach banknotu - typografia, część elementów graficznych wydrukowana jest wklęsłodrukiem

Numeracja: czerwona, sześciocyfrowa lub siedmiocyfrowa znaczona na awersie dwa razy i na rewersie dwa razy
Znak Wodny:

bieżący - rozety ozdobne - nr.22

Podpisy:

Fischer, Marwitz, Lositz

Autor:

nieznany, użyto wzoru banknotu 100 rubli emisji poznańskiej z dnia 17 kwietnia 1916 roku

Drukarnia:  Typographisches Institut Giesecke & Devrient, Lipsk
W Obiegu:

na północno - wschodnich terenach Polski

Uwagi:

papier jasnoszary lub jasnokremowy, różnice w wymiarach zadrukowanego pola (rysunku banknotu) są wynikiem techniki druku i użytego papieru o różnej kurczliwości. Tekst klauzuli w trzech językach: niemieckim na awersie, litewskim i łotewskim na rewersie:
- tekst klauzuli w języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfalscht oder nachgemachte oder verfalschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft,
- tekst klauzuli w języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos zenklus arba tikruosis perdriba arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos i vartojimą skleidzia bus baudziamas katarga iki astuoniu metu,
- tekst klauzuli w języku łotewskim: Kas aisdewu kałes sihmes pakaltaiła waj wilto, waj ari pakaltaifitas waj wiltotas few eegahda um ziteem isdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihds astoni gadeem


awers banknotu

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME