10 rubli 17 kwietnia 1916


 

Nr. Katalogowy:

P5 - przejdź do cennika

Nominał:

10 rubli

Data Emisji:

17 kwietnia 1916

Oznaczenia Serii:

serie A, B, C, D, E, F

Wymiary:

ok. 146 x ok. 88 - 158 - 100 mm

Awers:

rysunek ornamentalny - druk w kolorze brązowym, czerwonym i zielonym - typografia

Rewers:

rysunek ornamentalny - druk w kolorze brązowym, czerwonym i zielonym - typografia

Numeracja:  czerwona, sześciocyfrowa znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:

bieżący - zahaczające się litery Z i gwiazdy sześcioramienne z literami GD - nr.21

Podpisy:

Michalowski, Hamburger, Kauffmann

Autor:

nieznany

Drukarnia:  Typographisches Institut Giesecke & Devrient, Lipsk
W Obiegu:

na północnych terenach Polski

Uwagi:

papier jasnokremowy. Wzory z numeracją zerową i serią A (A 000000) kasowane są dwiema małymi dziurkami w obrębie każdej numeracji i perforowane napisem  MUSTER wzdłuż lewego i prawego boku, z drukarni Leipzig sygnowane są na awersie dolnego marginesu czarnym napisem majuskułą: GIESECKE & DEVRIENT, drukowane we Wiedniu (filia drukarni Leipzig) nie posiadają sygnatur.  Klauzula prawna w czterech językach, na awersie w języku niemieckim, a na rewersie w językach litewskim, łotewskim i polskim. Tekst klauzuli dłuższej (wersja II): "Kto wykazy kasy pożyczkowej podrabia lub fałszuje albo się o podrobione lub sfałszowane się wystara i w obieg puszcza, karanym będzie domem karnym do osmiu lat". Klauzula w wersji II różni się od wersji I dwukrotnym użyciem wyrazu "...się..." i literą "s" zamiast "ś" ...do osmiu lat..."


awers banknotu

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME