1 marka 4 kwietnia 1918


 

Nr. Katalogowy:

K2 - przejdź do cennika

Nominał:

1 marka

Data Emisji:

4 kwietnia 1918

Oznaczenia Serii:

serie A·, B·, C·, D·, E·, F·

Wymiary:

125 x 80 mm

Awers:

rysunek ornamentalny - druk w kolorze brązowym zielonym i liliowym - typografia

Rewers:

rysunek ornamentalny - druk w kolorze granatowym i seledynowym - typografia

Numeracja:  czerwona, siedmiocyfrowa znaczona na rewersie raz
Znak Wodny:

bieżący - kółka i czteroramienne gwiazdki - nr.1

Podpisy:

Fischer, Marwitz, Lositz

Autor:

nieznany

Drukarnia:  niemiecka drukarnia prywatna
W Obiegu:

na północno - wschodnich terenach Polski

Uwagi:

papier szarokremowy jasny, tekst klauzuli w trzech językach: niemieckim na awersie, litewskim i łotewskim na rewersie:
- tekst klauzuli w języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfalscht oder nachgemachte oder verfalschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft,
- tekst klauzuli w języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos zenklus arba tikruosis perdriba arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos i vartojimą skleidzia bus baudziamas katarga iki astuoniu metu,
- tekst klauzuli w języku łotewskim: Kas aisdewu kałes sihmes pakaltaiła waj wilto, waj ari pakaltaifitas waj wiltotas few eegahda um ziteem isdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihds astoni gadeem


awers banknotu

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME