50 marek 4 kwietnia 1918


 

Nr. Katalogowy:

K6 - przejdź do cennika

Nominał:

50 marek

Data Emisji:

4 kwietnia 1918

Oznaczenia Serii:

seria A, B, C, D, E, F, G

Wymiary:

175 x 109 mm

Awers:

rysunek ornamentalny - druk w kolorze granatowym, liliowym i oliwkowym - typografia

Rewers:

rysunek ornamentalny - druk w kolorze granatowym, liliowym i oliwkowym - typografia

Numeracja:  czerwona, sześciocyfrowa znaczona na awersie dwa razy
Znak Wodny:

bieżący - zahaczające się litery Z i gwiazdy sześcioramienne z literami GD - nr.21

Podpisy:

Fischer, Marwitz, Lositz

Autor:

nieznany, użyto wzoru banknotu 25 rubli emisji poznańskiej z dnia 17 kwietnia 1916 roku

Drukarnia:  Typographisches Institut Giesecke & Devrient, Lipsk
W Obiegu:

na północno - wschodnich terenach Polski

Uwagi:

papier jasnokremowy. Wzory z numeracją zerową i serią A (A 000000) kasowane są dwiema małymi dziurkami w obrębie każdej numeracji i perforowane napisem  MUSTER wzdłuż lewego i prawego boku, z drukarni Leipzig sygnowane są na awersie dolnego marginesu czarnym napisem majuskułą: GIESECKE & DEVRIENT, drukowane we Wiedniu (filia drukarni Leipzig) nie posiadają sygnatur. tekst klauzuli w trzech językach: niemieckim na awersie, litewskim i łotewskim na rewersie:
- tekst klauzuli w języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfalscht oder nachgemachte oder verfalschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft,
- tekst klauzuli w języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos zenklus arba tikruosis perdriba arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos i vartojimą skleidzia bus baudziamas katarga iki astuoniu metu,
- tekst klauzuli w języku łotewskim: Kas aisdewu kałes sihmes pakaltaiła waj wilto, waj ari pakaltaifitas waj wiltotas few eegahda um ziteem isdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihds astoni gadeem


awers banknotu

 

 

 ilustracje i tekst skopiowano nieodpłatnie z Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794
za zgodą autora Czesława Miłczaka


BACK - HOME