Banknoty niemieckich władz okupacyjnych
dla terenów wschodnich
1916 - 1918

historia i mapka z okresu


Kasa Pożyczkowa Wschód - Poznań
Darlehnskasse Ost Pozen
waluta rublowa
Kasa Pożyczkowa Wschód - Kowno
Darlehnskasse Ost Kowno
waluta markowa
20 kopiejek 17 kwietnia 1916 20 kopiejek 17 kwietnia 1916 pół marki 4 kwietnia 1918 1/2 marki 4 kwietnia 1918
50 kopiejek 17 kwietnia 1916 50 kopiejek 17 kwietnia 1916 1 marka 4 kwietnia 1918 1 marka 4 kwietnia 1918
1 rubel 17 kwietnia 1916 1 rubel 17 kwietnia 1916 2 marki 4 kwietnia 1918 2 marki 4 kwietnia 1918
3 ruble 17 kwietnia 1916 3 ruble 17 kwietnia 1916 5 marek 4 kwietnia 1918 5 marek 4 kwietnia 1918
10 rubli 17 kwietnia 1916 10 rubli 17 kwietnia 1916 20 marek 4 kwietnia 1918 20 marek 4 kwietnia 1918
25 rubli 17 kwietnia 1916 25 rubli 17 kwietnia 1916 50 marek 4 kwietnia 1918 50 marek 4 kwietnia 1918
100 rubli 17 kwietnia 1916 100 rubli 17 kwietnia 1916 100 marek 4 kwietnia 1918 100 marek 4 kwietnia 1918
1000 marek 4 kwietnia 1918 1 000 marek 4 kwietnia 1918


HOME