Znaki Wodne

               Jednym z głównych sposobów zabezpieczania banknotów przed ich fałszowaniem jest stosowanie specjalnych papierów ze znakami wodnymi
               Znak wodny inaczej zwany filigranem jest to bezbarwny, trwały zarys rysunków ornamentów, postaci, przedmiotów, liter lub cyfr na papierze, widoczny przy oglądaniu papieru pod światło. Przy znaku jasnym papier w danym miejscu jest cieńszy - taki znak nazywany jest negatywowym. Przy znaku ciemnym papier w danym miejscu jest grubszy - taki znak nazywany jest pozytywowym. Na jednym papierze mogą występować razem znaki negatywowe i pozytywowe, natomiast kilka zróżnicowań grubości papieru tworzy znak cieniowany.
              
Na papierach banknotowych może występować różnego rodzaju umiejscowienie znaków wodnych. Znak wodny, który występuje na całej powierzchni papieru w postaci powtarzającego się rysunku geometrycznego (ornamentu) nazywany jest znakiem powierzchniowym. Znak wodny, który jest widoczny w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu na banknocie lub na jego marginesie, nazywany jest znakiem umiejscowionym.
               Na znak wodny patrzymy zawsze od strony przedniej banknotu (awersu). Czasami ten sam znak wodny na różnych banknotach tej samej serii może mieć inne położenie a przy znakach powierzchniowych, często się zdarza inna orientacja figur geometrycznych. Zmiana położenia lub inna orientacja figur geometrycznych znaku wodnego powstaje z omyłkowego włożenia papieru niewłaściwą stroną do maszyny drukarskiej.

 

Typ 1 Typ 2
Typ 3 Typ 4
Typ 5 Typ 6
Typ 7 Typ 8
Typ 9 Typ 10
Typ 11 Typ 12
Typ 13 Typ 14
Typ 15 Typ 16
Typ 17 Typ 18
Typ 19 Typ 20
Typ 21 Typ 22

Powierzchniowe znaki wodne (21 - 23)
występują na banknotach Kasy 
Pożyczkowej Wschód w Poznaniu z 
1916 roku oraz na banknotach   
Kasy Pożyczkowej 
Wschód w Kownie z 1918 roku.

Typ 23
znak wodny umiejscowiony w owalnej
ramce na banknocie nr53
znak wodny umiejscowiony na
marginesie banknotu nr 63

Materiały pochodzą z "Katalogu banknotów polskich 1916 - 1994" Pana Czesława Miłczaka.

 

HOME